1,2 millioner kroner i koronamidler fordeles på 28 søkere

Formannskapet i Lyngdal innvilget 1,2 millioner kroner til 28 lokale næringsaktører.