UP: Det var 12-tida UP gjennomførte fartskontrollen.

I alt ble det skrevet ut 10 forelegg for fart.