UP: Det resulterte i 10 forenklede forelegg. Fartsgrensen på stedet er 70 km/t. Høyeste hastighet ble målt til 92 km/t. Fartskontrollen var ferdig klokken 22, melder politiet i Agder på twitter.