102 lyngdalsbarn har nedsatt barnehagepris

81 husstander med til sammen 102 barn kommer inn under ordningen med nedsatt foreldrebetaling i barnehagene i Lyngdal.