UP: Det resulterte i 11 forenklede forelegg på grunn av høy fart. Høyeste hastighet ble målt til 115 km/t. Fartsgrensen på stedet er 80 km/t. Politiet i Agder meldte om kontrollen klokken 13.25 lørdag.