2020 kan bli et rekordår for laksefisket

Totalfangsten i 2019 er passert med god margin allerede før august, den tradisjonelt beste måneden i Lygna. 2020 kan bli et rekordår for laksefisket.