398 permitterte har søkt dagpenger i Lyngdal – ingen søknader ferdigbehandlet

Antall permitterte stiger. Nav har så langt ikke ferdigbehandlet en eneste dagpengesøknad.