SETTE PUNKTUM: – Nå begynner dette å drøye ut. Jeg skjønner ikke hvorfor det må ta så lang tid før alt er på plass. Vi må få satt punktum i denne saken, sier han til regionavisen Lister 24.

Arbeidet med gang- og sykkelveien startet rundt årsskiftet 2019-2020. Planen var at gang- og sykkelveien skulle ligge ferdig til skolestart 2020. Men først ved juletider i 2021 overtok kommunen anlegget – etter omfattende utbedringsarbeider.

Fortsatt gjenstår det utbedringer. Sluttregningen er heller ikke klar.

– Jeg frykter at politikerne må bevilge enda mer penger til prosjektet, sier han til Lister24.