Agdertall foreligger nå – det meste i det nye fylket er målt

Befollkningsutviklingen, for eksempel. I løpet av de 20 årene som har gått fra 2000 til fylkessammenslutningen, har folketallet i Agder som helhet økt med over 45 000 innbyggere.