Ivrig dugnadsgjeng i Ågedal

De siste dagene har nesten 20 dugnadsarbeidere jobbet med å male skolehuset og bedehuset i Ågedal.