Akersmyr bro og Fiboveien må vente til budsjettbehandlingen

Lyngdal kommunestyre vil vente både med å starte arbeidet med en utbedring av Akersmyr bro og asfaltering av Fiboveien til sakene kan behandles i forbindelse med budsjettet for 2021.