STENGT VEI: Politiet meldte på sin twitterkonto at begge kjørebanene i østgående retning på E39 ble sperret etter uhellet.

Det ble ikke meldt om personskade, men Agder-politiets operasjonssentral kunne melde om amper stemning mellom de involverte.

Det skal ha dreid seg om en påkjørsel bakfra.

Veien ble ryddet etter forholdsvis kort tid, deretter ble den åpnet for trafikk igjen.