Paulus underviser i Korinterbrevet kapitel 12 og 14 om nådegavene. Han gjør det fordi nådegavenes plass i kirken er viktig. Men midt i undervisningen kommer kapitel 13 inn, kjærlighetens høysang, som en påminnelse og en viktig korrigering i undervisningen om nådegavene.

Nådegavene har sin plass i kirken, men én dag opphører tungetalen og profeteringen. En dag er det ikke behov for helbredelsens nådegave lenger. Alt dette er for en begrenset tid og gjelder her i tiden. Men det er noe som blir stående! Det er tro, håp og kjærlighet. I dag er temaet tro.

Det viktigste et menneske kan oppleve er å bli et Guds barn. Det er det samme som å bli en kristen. Det er troen som gjør oss til det. «Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst.» Jeg velger å tro. Tro er tillit, man tar imot. Man godtar tilbudet og sier ja-takk.

Da vi tok imot Kristus, ble vi Guds barn. Joh 1,12. Gud vil at vi skal ha visshet: «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn». 1Joh 5,13.

Å tro er å legge sitt liv i Guds hender. Man stoler på Gud. Kristenlivet blir et liv i tro. Vi må vende oss til et liv der ikke fysiske ting, det vi ser med vårt blotte øye, skal bestemme våre valg. «Fordi du ser tror du, salige er de som ikke ser og likevel tror.» Dette sa Jesus til Thomas etter oppstandelsen.

Et liv i tro. Hvilke endringer i livet gir troen? La meg forsøke med noen elementer:


· lyst til å lese i Bibelen

· ny kjærlighet til Gud

· opplevelse av å være tilgitt

· ny omtanke for andre

· glede av å tilbe Gud

· lyst til å være sammen med andre kristne

Det viktigste valget et menneske tar er å tro på Jesus. Det får konsekvenser for tid og evighet.

Moder Teresa har skrevet disse visdomsord. Hun var og er et stort forbilde for mange mennesker:

«GJØR DET LIKEVEL

Mennesker er ofte sta, illojale og egoistiske – tilgi dem likevel.

Hvis du er generøs, vil du kanskje bli anklaget for egoistiske motiver – vær generøs likevel.

Hvis du er framgangsrik, vil du få falske venner og ekte fiender – vær framgangsrik likevel.

Hvis du er ærlig og oppriktig, vil menneskene kanskje utnytte deg – vær ærlig og oppriktig likevel.

Det du har brukt år på å bygge opp, kan noen andre rasere på en natt – bygg likevel.

Hvis du finner fred og lykke, vil kanskje noen bli misunnelig – vær lykkelig likevel.

Det gode du gjør i dag, vil kanskje være glemt i morgen – gjør det gode likevel.

Selv om du gir verden det beste du har, er det kanskje ikke nok – gi det beste du har likevel.

For til syvende og sist er dette en sak mellom deg og Gud – det var faktisk aldri mellom deg og dem.»

Så blir disse stående: TRO, håp og kjærlighet! Det er vanskelig å ikke la seg påvirke av omgivelsene. Ting går jo inn på oss. Men troen er en viktig ressurs og vil være til hjelp midt i vår hverdag.

Ha en fin dag!

Sten Sørensen

pastor og forfatter