• VANN: Vedtaket lyder:
  • Lyngdal kommune godkjenner forslag til samarbeidsavtale om tilsetting av en felles vannområdekoordinator i Mandal – Audna, Lygna og Sira-Kvinas vannområde i tråd med nasjonale føringer.
  • Ordfører gis fullmakt til å signere samarbeidsavtalen på vegne av Lyngdal kommune.
  • Avtalen gjøres gjeldende når den er vedtatt i samtlige kommuner og Agder fylkeskommune.
  • Lyngdals årlige kostnad ved samarbeidet, 40 000 kroner, innarbeides i budsjettet fra 2023.