Arbeid på ny bussholdeplass ferdig neste uke

Ved Kvavik pågår det oppgradering av bussholdeplass. Arbeidet forventes ferdig i løpet av neste uke. Da fjernes også den midlertidige 50-sonen.