Arbeidet med å få ned kostnadene med Havsåsen-prosjektet starter NÅ!

Hovedutvalget for samferdsel i Agder bevilger i tillegg fire millioner kroner til veilys mellom broa på Valand og Havsåsen.