Nye gårds- og bruksnummer til alle i Audnedal

Kommunesammenslåingen fører til at alle eiendommer i tidligere Audnedal kommune har fått nye gårds- og bruksnummer. De nye numrene begynner med 4 eller 40.

DEL

NYE GÅRDSNUMMER: Riktignok er det bare den første delen av nummeret, selve gårdsnummeret, som blir endret. Men alle eiendommer har fått de nye numrene fra 1. januar.

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds‐ og bruksnummer (gnr. og bnr.) Eiendommer i en kommune skal ha hvert sitt unike nummer.

Unikt nummer

I forbindelse med kommunesammenslåingen må gårdsnumrene i Audnedal endres for å unngå at en ev dem får samme nummer som en eiendom i gamle Lyngdal kommune.

Endringen gjelder Audnedal, rett og slett fordi den er minst av kommunene som nå er slått sammen til nye Lyngdal.

Eiendomsbesittere i Audnedal trenger ikke selv å foreta seg noe. Alle offentlige registre og etater, blant dem Folkeregisteret, Enhetsregisteret, og NAV, får automatisk oppdaterte data fra Matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret gjennom folkeregisteret.

400

Endringen gjennomføres i praksis ved å legge til 400 på alle gamle gårdsnumre i Audnedal.

Eiendommer som før hadde gårdsnummer fra 1 til 91, får etter sammenslåingen gårdsnummer fra 401 til 491.

Alle eiendommer i gamle Audnedal kommune har fått nytt nummer — det eneste unntaket er offentlige veiparseller.

Ingen bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer endres.

Med unntak av noen offentlige veiparseller, blir det ingen endring av gårdsnumre i gamle Lyngdal kommune, skriver nye Lyngdal kommune på sin hjemmeside.

Artikkeltags