Audnedalsinfoen er reddet

Ila D. Patel og Eva Tove FRuglestveit fikk gjennomslag for Audnedalsinfoe. Torsdag lovte ordfører Jan Kristensen at det vesle informasjonsskrivet for de nordøstlige delene av kommunen fortsatt skal komme ut.