Både Grøvan og Skaugvoll Foss takket for at mindretallets rettigheter ble ivaretatt da fullmaktsloven ble vedtatt

– Jeg vil særlig gi en honnør til saksordfører Jonas Gahr Støre for måten han loste saken fram til full enighet i Stortinget.