Bankbygget på Byremo selges – banken vil heller leie

Sparebanken Sør legger om kort tid ut bankbygget på Byremo for salg. Prisen er foreløpig ikke klar.