Frykter at barnehageforslag er første skritt mot å fjerne firedagersuka for småskolen

Er forslaget om å fjerne tilbudet om fire dager i uka-plass i barnehagene et første skritt mot å fjerne firedagers skoleuke for de yngste elevene i Audnedal?