STATISTISK SENTRALBYRÅ: Statistisk sentralbyrå er nå ute for befolkningstallene i norske kommuner for perioden 1. januar til 1. oktober.

De viser at folketallet i Lyngdal har økt med 18 personer i løpet av årets 9 første måneder. I Sirdal har folketallet økt med 31, og i Flekkefjord er det 15 pluss i bøkene. Hægebostad har en økning på 20 innbyggere.

De andre kommunene i Lister har hatt fall i innbyggertallet. Kvinesdal er 19 færre og i Farsund har folketallet sunket med 38.

Kommunene i Listerregionen hadde 30. september disse innbyggertallene:

* Lyngdal: 10 482.

* Farsund: 9607.

* Flekkefjord: 9042.

* Kvinesdal: 5903.

* Sirdal: 1803.

* Hægebostad: 1710.

* Kristiansand er størst i Agder, med 113 448 innbygger.