Bekymring etter funn av døde elgkalver i heia

Funnet av fem døde elgkalver innenfor et lite område mellom Byremo og Konsmo det siste året har vakt bekymring.