Bilrebusløp erstatter de tradisjonelle lekene på Å

Bilrebusløp blir det koronavennlige alternativet til de tradisjonelle lekene for barna på Å skole.