Bjørnstøl fikk gjennomslag for flyktningkrav

Steinar Bjørnstøl fikk resten av av årsmøtet i Agder Venstre med seg på en uttalelse som krever en ny politikk overfor flyktningproblemene og i utlendingsaker i Norge.