Få konkrete svar på brøytespørsmål

Marius Thoresen fikk få konkrete svar da han spurte ordføreren om hva han vil gjøre for å bedre brøytingen av gang- og sykkelveier i Lyngdal.