Budsjettalarm i nye Lyngdal

Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk kom med dystre meldinger om kommuneøkomomien på torsdagens formannskapsmøte.