Budsjettproblemer senker trolig Venstres forslag om koronastøtte

Vaklende kommuneøkonomi vil kunne sette bom for Steinar Bjørnstøls forslag om at Lyngdal kommune setter av 10 millioner kroner til lokal næringslivsstøtte under koronakrisen.