Butikken i Kvås har snudd trenden – overskudd i 2019, ligger foran budsjettet nå

2018: Minus 146 000 kroner. 2019: Pluss 139 000 kroner.