Deler opp koronapakken for å finne plass til rassikring av Havsåsen

Rassikringen av Havsåsen ved Audnedalsveien kan likevel være berget.