Kirken dekker opp for manglende kommunale midler selv

Lyngdal kirkelige fellesråd har i et foreløpig budsjettvedtak bestemt at manglende midler fra Lyngdal kommune – det er snakk om rundt en kvart million kroner – skal dekkes av rådets driftsfond.