Derfor får du ikke ta koronatest fritt

PRØVETELT: Kommunene øker nå kapasiteten for koronaprøver. I Kvinesdal er det rigget opp telt for prøvetaking utenfor legevakten.

PRØVETELT: Kommunene øker nå kapasiteten for koronaprøver. I Kvinesdal er det rigget opp telt for prøvetaking utenfor legevakten. Foto:

Dette er reglen som gjelder: Bare personer med symptomer skal testes for koronasmittte.

DEL

KORONATEST: Lyngdal kommune øker innsatsen for å teste innbyggere for korona.

Men fortsatt er det ikke fritt fram for alle som ønsker å la seg teste.

Test bare ved sykdomstegn

I en pressemelding opplyser kommunen at det nå kommer svært mange henvendelser om testing.

Smittevernlegen i Lyngdal presiserer helsevesenet i Lyngdal følger Folkehelseinstituttets instrukser for testing.

Det testes utelukkende på bakgrunn av sykdomstegn.

En negativ test har i seg selv ingen verdi, ettersom en person som har tetset negativt kan pådra seg smitte senere samme dag.

Da kommunen onsdag formiddag holdt sitt daglige statusmøte, ble det ikke meldt om nye smittede. Tallet er fortsatt tre i Lyngdal kommune.

Koronatelefonen

Det meldes om noe lavere pågang på Lyngdal kommunes korona-telefon. Sannsynligvis som en konsekvens av at legevakten nå har opprettet sin egen. Fra og med onsdag 18. mars reduseres derfor åpningstiden på den kommunale hjelpetelefonen noe. Koronatelefonen vil framover være bemannet fra klokka 09:00 til 14:00.

Lyngdal kommune har startet kartlegging av ansatte som på grunn av redusert aktivitet kan omdisponeres til andre oppgaver. Da i første rekke til renhold og oppgaver innen helse og omsorg. Det er blant annet kritisk å ha nok ressurser på renhold tilgjengelig når helsehuset i løpet av uke 13 tas i bruk til beredskap.

Virksomhet for kultur har som kjent innstilt alle kino- og sceneforestillinger. Noen ansatte på kultur blir nå engasjert som portvakter på Lyngdal bo- og servicesenter.

Kommunen går nå også aktivt ut og ber helsearbeidere som ikke allerede har et arbeidsforhold til kommunen om å melde seg til tjeneste. Kommunen trenger vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og syke- og vernepleierstudenter.

Artikkeltags