Dette brukte Lyngdal kommune på interkommunale tjenester og buss

Store deler av kommunen utgifter går til avdrag på lån og interkommunale tjenester.