KORONA: Legekontorene i kommunen ber folk med luftveissymptomer, hoste og andre indikasjoner på aktiv sykdom om ikke å oppsøke venterom og legekontor, men heller ta kontakt på telefon.

Korona-utbruddet har medført stor pågang på apotekene. Disse fylles opp av kunder, med den konsekvens at mange syke der kommer tett på hverandre. Kommuneoverlegen vil derfor informere apotekene om å slippe inn kunder puljevis for å redusere kontaktflaten mellom de besøkende.

Karantene

Lyngdal Kommune har ikke noe tall på hvor mange i kommunen som sitter i karantene. Også i Lyngdal har det vært noen få hendelser der personer har brutt karantenen.

– Jeg har tatt tak i de episodene vi har fått beskjed om der personer i Lyngdal har brutt karantenen, sier ordføreren Jan Kristensen.

– Det virker som at flere nå er mer opptatt av å ta karantenen på alvor etter de siste tiltakene som er innført.

Bruk tid med familien

På fredag delte ordføreren et Facebook innlegg med en klar oppfordring mot at elever som har skolefri, likevel ikke søker sammen.

– Dette kan virke strengt når ungdom og barn som ikke har symptomer eller føler seg uvel, men skal vi forhindre et større utbrudd er det helt nødvendig å følge disse retningslinjene fult ut, skriver han i innlegget.

– Jeg vil oppfordre folk til å ta det med ro, og bruke tiden sammen med familien når man ikke kan leke med andre, sier Jan Kristensen til Lyngdals Avis.

– Hvis flere følger tiltakene og restriksjonene som er gitt, vil epidemien gå fortere over!

Flere tiltak

Det bes om at folk respekterer besøksforbudet til hjemmeboende, da det er rapportert hendelser der dette ikke følges.

Kommunen har også opprettet en egen koronatelefon, som du kan lese mer om her Her får du svar på spørsmål om korona

Lyngdal kommune har inngått en samarbeidsavtale med Lyngdal Røde Kors som nå vil bli iverksatt. Blant annet skal Røde Kors bidra med ressurser for å avlaste kritiske tjenester i kommunen.

Foreldre som er ansatt i det private som på grunn avstengte barnehager og skoler må holde seg hjemme, har muligheten for å ta ut omsorgsdager. Det vil si egenmeldingsdager begrunnet i "hjemme med sykt barn", står det på Lyngdal kommunes hjemmesider.