Vil hyre inn gravemaskinarkeologer

Av

Nye Veier er klare til å bruke betydelige beløp for å få fortgang i de arkeologiske undersøkelsene i den planlagte traseen for E39.