Eieren av Gullknuten frykter at ny E39 vil stenge ham ute

Kjell Arvid Vidringstad frykter at ny E39 skal stenge ham ute fra eiendommen han eier ved Optedal. Han ber kommunestyret gripe inn.