Eilert-elever vil tar ansvar mot rus og for psykisk helse

Sammen vil de stå i mot rus, og fokusere på psykisk helse