Ekstraordinært formannskapsmøte i Lyngdal: Salt fikk penger, Sjø fikk skjenkerett

Restaurant Sjø fikk skjenkerett for brennevin. Helseklinikken Salt fikk et tilskudd på 50 000 kroner fra kommunens næringsfond.