Ekstremværet Didrik oppgradert til rødt farenivå

Ekstrem høy vannstand vil true hele Sørlandskysten i natt.