Leieboerne vil helst bli på Lyngdalsheimen

Leieboerne med omsorgsleiligheter ved Lyndal bo- og servicesenter på Rom har skrevet brev til ordføreren der de ber om en avklaring på om de må flytte når det nye Helsehuset på Bergesletta står ferdig,