Ordføreren: Har stor forståelse for beboerne

Men Jan Kristensen (H) kan verken gi dem løfter eller et klart svar.