Færre søker dagpenger under permittering

Kurven som viser antall nye søknader om dagpenger under permittering i Agder er i ferd med å flate ut I løpet av helga har det kommet 755 søknader.