(Avisen Agder): – Vanligvis har 5 til 6 prosent av kundene valgt fastpris, men nå har nesten alle avtalene forsvunnet, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til VG.

På siden strømpris.no har Forbrukerrådet det siste året hatt om lag 150 ulike fastprisavtaler. Alle har ikke vært tilgjengelige på samme tid, men nå er det kun tre igjen i Sør-Norge. Fastprisen er da på 361 og 275 øre kWh.

– Mange som tilbød fastprisavtaler, tapte veldig mye, man fikk blø skikkelig som leverandør, sier daglig leder Hans-Erik Ramsdal i NorgesEnergi.

Han viser til at få norske kunder har hatt fastpris, men at nær åtte av ti svenske og finske forbrukere har bundet strømprisen.

Regjeringen jobber med en skatteendring som gjøre det enklere for kraftbransjen å tilby slike avtaler. Målet er at dette skal innføres 1. januar.

– Lovforslaget som nå er ute på høring gjør at det blir lettere å tilby fastprisavtaler siden det tar bort den skattemessige risikoen kraftselskapene opplever med dagens system, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).