Fikk støtte til tiltak for ensomme eldre

Lyngdal kommune har fått tildelt 280 000 kroner fra Agder fylkeskommune. Midlene vil bli brukt for tiltak rettet mot ensomme eldre.