KRAFTFUSJON: De ni eierkommunene som fortsatt ikke har sagt sitt i saken, får derfor ikke innflytelse over utfallet, skriver Fædrelandsvennen.

Lyngdal kommune, som eier 2,8 prosent av Agder Energi har foreløpig ikke gjort vedtak i saken. Kommunestyret skal behandle fusjonsforslaget 25. august. Formannskapet går inn for fusjonen.

– 52 prosent av de kommunale aksjene har per nå stemt for fusjonen. Cirka 18 prosent har stemt nei. De resterende aksjene avklares i slutten av august. AU ønsker å avvente å kommentere saken til alle kommunene har behandlet denne ferdig, men det er kjent at AU konkluderte sin prosess med å anbefale kommunene til å si ja, skriver ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug til regionavisen Lister24.