Fjerning av steiner skal flompropblemer ved Opsal

Flere mindre tiltak, blant annet fjerning av stein i Litleånas løp, vil etter alt å dømme løse flomproblemene ved Opsal.