Her kan du følge direktesendingen til Lyngdal kommune fra kveldens kommunestyremøte.

Sendingen og møtet starter klokken 17. Møtet holdes i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus.

Sakene som skal behandles:

PS 31/2023: Godkjenning av innkalling og saksliste

RS 12/2023: Protokoll fra årsmøte 03.05.23 - Fair Play Agder

RS 13/2023: Årsrapport 2022 - Lister friluftsråd

PS 32/2023: Innsigelser fra Statsforvalteren på reguleringsplan for Hausvik Industriområde - videre arbeid med reguleringsplanen.

PS 33/2023: Innsigelse fra Statsforvalter til reguleringsplan for boliger og fritidsboliger Hundingsland - avklaring av arbeid videre med reguleringsplanen.

PS 34/2023: Søknad om avdragsutsettelse for rentefritt lån til Sørlandsbadet AS for 2023 og 2024.

PS 35/2023: Høring - Endringer i inndelingslova

PS 36/2023: Emisjon Agder Næringsselskap

PS 37/2023: Videreføring av samarbeidsavtale med Lister Nyskaping

FO 5/2023: Interpellasjon fra Frp - kommunens søknad til staten om ekstrabevilgning til Anne-Cath Vestly-museet.