Forbløffelse på Kulturhuset – fikk søknad fra Bygdekinoen

Det viste seg at det ikke var et forsøk på at ta opp konkurransen med kinoen i Lyngdal.