Foreldre ved Byremo barnehage ber om gjeninnføring av firedagersuke

Foreldre ved Byremo barnehage ber om at Lyngdal kommunestyre behandler et ønske om å gjeninnføre firedagers uke ved barnehagene.