Foreslår gågate allerede til helga av hensyn til næringslivet

Bør miljøgata i Alleen stenges for biler allerede fra helga av? Det må formannskapet ta stilling til på torsdag.